My Walldecor by Fujifilm

Polityka prywatności

WITAMY NA STRONIE FIRMY FUJIFILM

Jako firma FUJIFILM jesteśmy wdzięczni za odwiedzenie strony Fujifilm-fotoservicepro.eu i korzystanie z oprogramowania do składania zamówień FFS-Pro. Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, produktami i usługami. Ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas ważna. Na naszej stronie internetowej gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (RODO).

Administrator
Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest firma:

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG

Siemensring 1
47877 Willich, Niemcy
Tel. +49 (0) 21 54 – 8 97 88-0
Faks +49 (0) 21 54 – 8 97 88-15
www.fujifilm-imaging.de
info(at)fujifilm-imaging.de

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG
Sitz, Willich
HRA 6695 Amtsgericht Krefeld, Niemcy

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Masato Yamamoto, Ryuichi Matoba, Antoon Nuiten

Persönlich haftende Gesellschaft:
FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS Verwaltungs GmbH
Sitz, Willich

HRB 16344 Amtsgericht Krefeld, Niemcy

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Informacje prawne”.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Co do zasady możesz odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z niej bez ujawniania, kim jesteś. Nie wymagamy jakiejkolwiek rejestracji. Bez uzyskania dalszych informacji o Tobie gromadzimy i przetwarzamy jedynie pewne dane techniczne, w tym nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, adres strony internetowej, która przekierowała Cię do nas, oraz podstrony, które odwiedzasz na naszej stronie. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z udostępnianiem naszej strony. Dane te są również analizowane do celów statystycznych, przy czym zachowujesz w tym zakresie anonimowość jako indywidualny użytkownik.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu realizacji umowy lub naszych uzasadnionych interesów, w tym w celu odpowiadania na Twoje zapytania oraz dostosowania i ulepszania naszej oferty internetowej, produktów i usług zgodnie z Twoimi preferencjami (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) rozporządzenia RODO).

Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy nam je przekażesz, np. w celu rejestracji na potrzeby spersonalizowanych usług, a dane te są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia tych spersonalizowanych usług lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

Ponadto w związku ze świadczeniem spersonalizowanych usług mamy prawo do przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych do celów reklamowych lub na potrzeby badań rynku, lub świadczenia spersonalizowanych usług, jeśli wyrazisz na to zgodę. Jeśli wyrazisz na to zgodę, dane, do których uzyskujesz dostęp podczas odwiedzania naszych stron internetowych, mogą być przechowywane w profilu użytkownika w celu zaoferowania Ci spersonalizowanych informacji (np. w formie newslettera lub pozostałych informacji marketingowych). [Możemy również gromadzić informacje o jakości i skuteczności naszego marketingu mailowego (np. poprzez analizę wskaźników otwierania lub klikania naszych e-maili).] W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli korzystasz ze spersonalizowanych usług, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia tych usług w czasie Twojej rejestracji i po niej tak długo, jak będzie to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Udostępniamy Twoje dane podmiotom powiązanym z firmą Fujifilm, jeśli jest to niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania lub świadczenia usług. Możemy również przekazywać zapytania dotyczące naszych produktów i usług do dystrybutora odpowiedzialnego za daną kategorię produktów lub usług bądź region.

Konto klienta i składanie zamówień
Podczas rejestracji konta klienta zazwyczaj gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Ponadto na potrzeby konta klienta możesz podać swój adres, w tym adres rozliczeniowy i adres dostawy. Podczas składania zamówienia gromadzimy dane dotyczące wybranych przez Ciebie produktów i ich cen, pliki zdjęć, informacje o opcjonalnych prezentach, dane adresowe osób trzecich w celu dostarczenia kuponów, z których możesz skorzystać, Twój adres rozliczeniowy i adres dostawy, a także wybraną metodę płatności i wysyłki. W związku z realizacją zamówień gromadzimy w szczególności dane dotyczące płatności, dostawy i zwrotów. Aby otrzymywać nasz newsletter lub inne informacje marketingowe, musisz podać swój adres e-mail. Gromadzimy i wykorzystujemy również dane dotyczące potwierdzenia przez Ciebie chęci otrzymywania newslettera lub innych informacji marketingowych oraz wykorzystania naszych usług informacyjnych. W ramach usług świadczonych klientom możemy gromadzić i wykorzystywać inne dane dotyczące Twoich zapytań i ich przetwarzania, w tym wszelką powiązaną korespondencję.

Udostępniane przez Ciebie dane wykorzystujemy do realizacji Twojego zamówienia i odpowiadania na inne zapytania. Po całkowitym wypełnieniu umowy Twoje dane będą przechowywane do momentu upłynięcia ustawowych okresów przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i handlowego. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do innych celów tylko wtedy, jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, jeśli będziemy upoważnieni lub zobowiązani do wykorzystania Twoich danych osobowych do celów określonych przez ustawodawcę lub jeśli zastrzegliśmy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób opisany poniżej.

W przypadku założenia konta klienta przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo chcesz posiadać konto klienta. W każdej chwili możesz usunąć swoje konto klienta — wyślij nam wiadomość na dane kontaktowe podane poniżej. W przypadku usunięcia konta klienta przechowujemy powiązane dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy lub w zakresie dozwolonym bądź wymaganym przez prawo.

W ramach konta klienta możesz zarządzać swoimi danymi kontaktowymi oraz przeglądać swoje bieżące i poprzednie zamówienia (jeśli dotyczy). Traktuj swoje dane dostępowe jako poufne i nie udostępniaj swojego hasła osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie Twojego hasła, chyba że nastąpiło to z naszej winy. Dopóki się nie wylogujesz, pozostajesz zalogowanym użytkownikiem naszej strony internetowej. Dzięki temu możesz korzystać z naszej strony i różnych funkcji bez konieczności ponownego logowania. Gdy zechcesz zmienić swoje dane osobowe lub złożyć zamówienie, zostanie wyświetlona prośba o ponowne wprowadzenie hasła. Po zakończeniu sesji zamknij przeglądarkę, zwłaszcza jeśli osoba trzecia może mieć dostęp do Twojego komputera. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że osoba trzecia uzyskała nieupoważniony dostęp do Twoich danych dostępowych lub skorzystała z Twojego konta, bezzwłocznie zmień hasło i poinformuj nas e-mailowo.

Przekazywanie danych w celu wykonania umowy
W celu wykonania naszych zobowiązań umownych możemy skorzystać z usług osoby trzeciej, która produkuje zamówiony towar w naszym imieniu, i przekazać jej dane niezbędne do pozyskania takiego produktu. W takim przypadku osoba trzecia jako podmiot przetwarzający podlega ścisłym zobowiązaniom umownym w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Ponadto przekazujemy niektóre Twoje dane wybranemu przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy towarów do Ciebie lub wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej. W zależności od wybranego podczas składania zamówienia dostawcy usług płatniczych przekażemy również niektóre Twoje dane osobowe temu dostawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności. Wybrany dostawca usług płatniczych może również gromadzić pewne dane, w szczególności jeśli założysz u niego konto. W takim przypadku w trakcie składania zamówienia może być konieczne zarejestrowanie się lub zalogowanie przy użyciu danych dostępowych do konta u dostawcy usług płatniczych. Nie będziemy mieli żadnego dostępu do Twojego konta u tej osoby trzeciej ani do powiązanych danych logowania. W ramach przetwarzania płatności zastosowanie ma odpowiedni regulamin dostawcy usług płatniczych oraz jego polityka prywatności.

Sprawdzanie zdolności kredytowej i oceny punktowej
Nie wykonujemy samodzielnego sprawdzania zdolności kredytowej, ani nie stosujemy własnej oceny punktowej. Sprawdzanie zdolności kredytowej i oceny punktowej może być jednak dokonane przez dostawców usług płatniczych wybranych przez Ciebie podczas składania zamawiania. W ramach przetwarzania płatności zastosowanie mają odpowiednie warunki umowne dostawców usług płatniczych oraz ich regulaminy ochrony danych osobowych.

Przekazywanie danych organom władzy
Przekazywanie Twoich danych osobowych organom władzy będzie się odbywać wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Newsletter i reklamy
Wykorzystanie danych podczas zapisywania się na newsletter rozsyłany pocztą e-mail
W przypadku zapisania się na nasz newsletter lub w celu otrzymywania innych informacji marketingowych wykorzystamy niezbędne dane osobowe lub dane podane przez Ciebie odrębnie w celu dostarczenia Ci pocztą e-mail naszego newslettera lub innych informacji marketingowych za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę i anulować subskrypcję newslettera lub innych informacji marketingowych, wysyłając nam wiadomość lub klikając specjalny link do rezygnacji z subskrypcji zawarty w newsletterze lub wiadomości z innymi informacjami marketingowymi, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza standardowymi kosztami transmisji danych.

Wykorzystanie danych do wysyłania reklam pocztą e-mail bez subskrypcji oraz prawo do sprzeciwu
Jeśli w związku ze sprzedażą towarów lub usług otrzymamy Twój adres e-mail i nie wyrazisz sprzeciwu, jesteśmy uprawnieni do regularnego oferowania Ci pocztą e-mail towarów i usług podobnych do tych, które zostały przez Ciebie zakupione. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na takie wykorzystanie Twojego adresu e-mail, wysyłając nam wiadomość lub klikając link do rezygnacji z subskrypcji zawarty w naszych e-mailach, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza standardowymi kosztami transmisji danych.

Wykorzystanie danych do wysyłania reklam pocztą tradycyjną oraz prawo do sprzeciwu
Obowiązujące przepisy prawa mogą nas uprawniać do przechowywania Twojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz w stosownych przypadkach Twojego tytułu i stopnia naukowego, a także do wykorzystywania tych danych do celów reklamowych, w szczególności do wysyłania ofert i informacji o naszych towarach i usługach pocztą tradycyjną. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na takie wykorzystanie Twoich danych, wysyłając nam wiadomość, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza standardowymi kosztami transmisji danych.

Bezpieczeństwo danych
Firma FUJIFILM podejmuje odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem i w celu zapobiegnięcia ich utracie. Twoje dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. Wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie rejestracji lub korzystania ze spersonalizowanych usług będą przekazywane w formie szyfrowanej, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych przez osoby trzecie.

Przekazywanie, eksportowanie i przetwarzanie danych poza UE/EOG
Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim spoza grupy Fujifilm. Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej pochodzących spoza UE/EOG mogą być przekazywane do podmiotów powiązanych z firmą FUJIFILM lub dystrybutorów spoza UE/EOG, którzy są odpowiedzialni za daną kategorię produktów lub usług bądź region.

Linki zewnętrzne
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Pamiętaj, że firma FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą na tych stronach. Zachęcamy naszych użytkowników, aby zwracali uwagę na to, kiedy opuszczają nasze strony internetowe, i zapoznawali się z politykami prywatności każdej strony, która gromadzi dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych na naszych stronach internetowych.

Dalsze informacje, dane kontaktowe, poprawki, blokowanie i usuwanie danych
Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych znajdują się poniżej:
FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Siemensring 1, 47877 Willich, Niemcy lub Datenschutz(at)fujifilm-imaging.eu

Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu, jak również do skorzystania z prawa do przenoszenia danych zgodnie z rozporządzeniem RODO i obowiązującymi przepisami prawa. Skontaktuj się z nami, korzystając z wyżej wymienionego adresu poczty tradycyjnej lub e-mail.

Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z rozporządzeniem RODO i obowiązującymi przepisami prawa, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem rozporządzenia RODO. W tym celu możesz się skontaktować z organem nadzorczym w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, lub w miejscu domniemanego naruszenia.

Firma FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy ją w zmienionej postaci. Odwiedzając naszą stronę internetową ponownie, pamiętaj o zapoznaniu się z polityką prywatności pod kątem wszelkich zmian, ponieważ dalsze korzystanie z naszej strony po każdej opublikowanej zmianie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas Twoich danych na podstawie zmienionej, uzupełnionej lub zaktualizowanej polityki prywatności.